Ibland kan det kännas som att man inte har kontroll över sitt eget liv och så är det i större utsträckning och för fler nu. När pandemin drog över världen och kom till Sverige i mars 2020 drabbades de allra flesta av en chock. Hur är det möjligt? Det var som att befinna sig i en surrealistisk film. För egen del tänkte jag att ”ja, ja nu överdriver man, det här går snart över”. Tänk vad fel jag hade, och sedan dess har jag pendlat mellan hopp och förtvivlan.

Hopp om att det här kommer att bli bra. Att vi har möjlighet att skapa något nytt bättre, att det blir nya möjligheter och förändringar till det bättre. Förtvivlan över min egen ekonomi, över att de flesta intäkter och uppdrag försvann på mer eller mindre en vecka. Förtvivlan över rapporter om ökad ohälsa, ökad misshandel i hemmen och om barn som far illa. Förtvivlan när jag ser hur hela världen styrs av rädsla och avsaknad av ledarskap på världsarenan. Men jag landar trots allt i att det är hoppet som vinner, hoppet som är starkare. Jag känner mig hoppfull när vi ställer upp för varandra, när vi ser varandra och börjar omvärdera vad som är riktigt viktigt här i livet. Hoppfull när hållbarheten återigen hamnar i fokus. Det hållbara klimatet, det hållbara samhället, den hållbara organisationen och hållbara individer.

Det är viktigare än någonsin att hitta ”hem” till den egna hållbarheten. Att hämta kraft i bra saker, att ta hand om sin hälsa och sitt välmående. Att fundera och reflektera över vad som är bra i livet och vad som fungerar bra. Att ta kontroll över känslorna och inte låta rädslan och omständigheterna styra. Det är osäkert och ovisst och det vi vet är att vi befinner oss i ett paradigmskifte som kommer förändra spelplanen helt och hållet. En ny spelplan där kraven ökar på individen men där vi också har makten över vår egen tillvaro, över våra egna val. Fokus kommer att ligga på individens förmåga att leda sig själv.

Det här kan med stor sannolikhet kännas överväldigande och svårt, och om vi är otränade kan vi behöva hjälp och stöd i hur man gör. Det är anledningen till att vi på Mood@Work har tagit fram utbildningen ”Viktigt på riktigt” tillsammans med Hållbar Vardag. Tänk dig att gå den utbildningen är som att du skaffar dig en personlig tränare och får träningshjälp för att bygga ”muskler” och nya vanor i ett tryggt sammanhang tillsammans med andra.

Vi vet att människan är en social varelse och vi har ett stort behov av att vara delaktiga i olika sociala sammanhang, kanske nu mer än tidigare. En familj, ett företag, ett samhälle, en planet består alla av individer, som alla har sitt ansvar för helheten. Vi vet att ensam inte är stark och det är tillsammans vi ska hitta vägen fram.

Men för att detta ska ske behöver vi alla sätta oss i förarsätet, ta ledarskapet över våra liv och vår tillvaro för det är då vi hittar möjligheter och kraft till förändring. Den största och viktigaste av dessa möjligheter är att vara med och skriva historia, att tillsammans skapa den värld vi vill ha framöver.

Jessica Schultz

Jessica Schultz är beteendevetare med en lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla chefer och organisationer. Hon har en bakgrund inom HR &ledarskap, hon utbildar chefer och arbetsgrupper inom arbetsmiljö & ledarskap där ett stor fokus ligger på att skapa lönsamma företag genom att förebygga stress och främja hållbarhet på individ, organisations och samhällsnivå.

Tillsammans med Bodil Stenqvist och Patrik Håll driver hon företaget Mood@Work som är en är en aktiv aktör i att bygga det nya friska och hållbara arbetslivet i Sverige.

En utbildning för dig som:
• med anledning av corona arbetar hemifrån, på hel – eller deltid
• vill sitta i förarsätet och påverka din situation här och nu
• är nyfiken och vill utforska hur en ny vardag kan se ut post pandemi

Läs mer här