Ja tänk när vi får se den rubriken i tidningen! Den här filmen gjorde Anna Ahrenfelt för sociala medier. Med syfte att visa på vad det är för utmaning vi står inför och att Hållbar vardag är fast beslutna att agera.

Nu kan vi inte längre bara stå och titta på och slå oss för bröstet för ekonomisk framgång. Det är dags att ta ansvar som beslutsfattare och enskilda individer. Det kommer kortsiktigt att kosta i resultat och framgång. Men långsiktigt finns ingen annan väg. Vi kan inte göra samma misstag med oss människor som vi gjort med planeten. Nu måste 2020-talet blir årtiondet då vi faktiskt agerar.