Del 3 – Social distans & relationer på jobbet och hemma

Par- och familjeterapeuten Marianne Gustafsson ger oss kunskaper om vad som händer med oss vid social isolering och tips på hur vi kan ta hand om oss. Vad kan hända i en parrelation och vilka möjligheter finns?

Mikael Kalmenstam, rektor på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan, delar med sig av hur barn i klass F-6 uttrycker sig kring corona samt ger oss mängder med bra tips och guidning hur vi kan hjälpa och stötta våra barn.

Av organisationskonsulten Jessica Schultz får vi höra hur vi, i kristider som dessa, kan tänka om rollerna som chef och medarbetare. Och hur vi kan stötta varandra på arbetet i tider av oro och osäkerhet. 

Här kan du se bilderna som visades:

Ta hand om dig i coronatider!_del3

Här kan du se hela intervjuerna:

Till Youtube

Del 2 – Sömn & personlig hållbarhet

Vi har intervjuat Ann-Sofie Forsmark, organisationskonult och hälsostrateg, som berättar om hur hon påverkats av corona, ger sina tips om hur vi klarar krisen samt hur vi kan behålla de goda effekterna corona fört med sig när vardagen återgår till det normala. 

Christian Benedict, docent i neurovetenskap, berättar för oss om hur vår hälsa och prestation påverkas av hur vi sover och grunden för en god sömn. Lisa Carpevi, sömnkonsult, ger oss handfasta råd och tips för att sova bra utifrån sin erfarenhet med klienter och egen erfarenhet av resan från insomni till god nattsömn.

Här kan du se bilderna som visades:

Ta hand om dig i coronatider!_del2

Här kan du se hela intervjuerna:

Till Youtube

Del 1 – Kris & personlig hållbarhet

Under webinaret tittar vi på en intervju där Bo Ahrenfelt, leg. läkare och psykiater, förklarar för oss hur vi reagerar när vi plötsligt tappar kontrollen och ger oss ledtrådar om hur vi kan skapa en känsla av kontroll i den osäkra situation vi befinner oss i.

Webinarledare är Anna Ahrenfelt, grundare av Hållbar Vardag.

Här kan du se bilderna som visades:

Ta hand om dig i coronatider!

Här kan du se hela intervjuerna:

Till Youtube