Finns det positiva sidor av coronakrisen kan man undra. Ja vi tror att det kan komma något gott ur krisen, avseende lösningar för klimatet och vårt område – personlig hållbarhet, hållbara livsstilar och hållbara organisationer. Men det förutsätter att viljan finns och att jobbet görs. Så vi inte återgår till ohållbara livsstilar, vanor och arbetssätt.

Tack vare alla er närmare 1000 anmälda till vår webinarserie Ta hand om dig i coronatider! har vi identifierat följande är goda effekter:
• sänkt vardagstempo
• tacksamhet och närvaro
• omtanke om grannar och lokala företag
• nya och bättre vardagsrutiner
• vågar prova nytt utan krav på perfektion
• inse att jobbet inte är så viktigt
• ifrågasätter konsumtion
• push fram i digitaliseringen
• färre resor
• bidrar till lösningar av klimatkrisen

Det här numret är fullmatat med kunskaper och råd för att hantera krisen. Men också för att påbörja arbetet med att vaska fram det som kan bli just dina uppsidor av krisen när vardagen återvänder.

Ta hand om dig!
Anna Ahrenfelt
grundare & VD Hållbar Vardag