Att hälsa, välmående och hållbarhet på individuell nivå hänger ihop med verksamhetsutveckling, är ingen hemlighet direkt. Att allt fler företag kan se en ökad produktivitettrots att man har stängt ner kontoren, är konsekvensen av att vi under längre tid har påbörjat omställningen av att leva mer digitalt. Frågan är hur vi lyckas arbeta med sustainability/hållbarhet hemifrån och hur vi lyckas bibehålla den höga effektivitet som vi idag ser, utan att bekosta vår hälsa och välmående.

Människans överlevnadsstrategi innebär att vi inte slösar energi på att lägga allt för stor vikt på sådant som inte inneburit direkt fara, utan istället rikta uppmärksamhet och skapa beredskap på när det verkligen gäller.

Sen har vi det här med ”system 1” och ”system 2” som psykologen och Nobelpristagaren, Daniel Kahneman, skriver om i sin bok ”Tänka, snabbt och långsamt”.  Att vi använder våra olika tankesystem i olika situationer bidrar till att vi fattar de beslut vi gör. Mycket enkelt kan det beskrivas så här; tankesystem 1 står för de beslut vi gör grundade i våra invanda beteenden. Medan tankesystem 2 slår på när vi behöver ta in något nytt, lära oss något nytt vilket då även triggar vårt förändringsbeteende.

System 2 kan ge oss ex. huvudvärk då vi har eller befinner oss i förändring eller omställning där vi utmanar tankesystem 1 (det invanda) i betydande grad, i form av att bryta invanda mönster.

I dagens situation sprider Covid-19/coronaviruset rädsla och skapar oreda i vår vardag genom att vi snabbt behöver ställa om till en helt ny ”alternativ” vardag med hemkarantän och distansarbete. Och trots att vi vet att ett av de bästa råden till att må bra är att hålla ordning på vår bas, dvs vår hälsa, är det svårt i ett krisläge. Med vår hälsa avser jag primärt; näring, rörelse och återhämtning.

Nu är det av största vikt att arbeta med vår bas som helhet genom daglig motion, bra näring och säkerställd återhämtning, för att kunna skapa värde på våra jobb men framförallt för en högre grad av välbefinnande i vår alternativa vardag.

Denna effekt ger dessutom skillnad i hur vi kommer orka med fortsatt omställning som nya utmaningar på jobbet eller i vardagen. Dvs den ökade produktiviteten inom företag och organisationer i vår ”alternativa vardag”, kommer fortsätta ses om vi tillåts hantera vår individuella bas. För mig låter det rimligt att vi därför från nu behöver börja tänka Sustainability och Hållbarhet i Vardagen, oavsett om vi befinner oss på jobbet eller hemma.

Jannica Wahlund

Om Jannica:

Jannica Wahlund är verksamhetsutvecklare och hälsocoach och arbetar för ökad hälsa och välmående hos individer och organisationer. Hon hjälper organisationer med analys och kartläggning för att ta ett nästa steg för hållbarhet på jobbet och vardagen. För henne är sambandet mellan organisation och individ lika viktigt som att sambandet mellan fysiologi och mental hälsa är grunden till vår hälsa och välmående.

Hon är verksam i Jancan AB.