Jessica guidar arbetsgruppen genom 3 frågeställningar för att hitta vad som kan göras för det egna välmåendet och arbetsgruppen just nu samt hur ni tillsammans kan hitta kraft och energi för ett framåtriktad arbete.

Jessica Schultz är beteendevetare med en lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla chefer och organisationer. Tillsammans med Bodil Stenqvist och Patrik Håll driver hon företaget Mood@Work.

www.moodwork.se