Till följd av den corona pandemi som pågått under vintern och våren, så har många utav oss arbetat hemifrån i mycket större utsträckning än tidigare. En plötslig och relativt stor omställning för många. Och som idag, i samband med att ”återgången” från corona perioden påbörjas, har lyfts till ett fortsatt behov och förväntan av att kunna jobba på distans. Behovet av bra arbetsmiljö rent ergonomiskt i hemmet har diskuterats och kommer fortsätta diskuteras i hög grad, då det är en viktig faktor för vår hälsa. Arbetsmiljöfrågan täcker in betydligt mycket mer än det ergonomiska, vilket generellt är en av de mest utmanande faktorerna för fortsatt distansarbete.

Frågan är hur vana och förberedda är vi att hantera distansarbete och rutinerna för att vi ska ha en hållbar vardag och därmed även ett bra välmående. De som har vana att distansarbeta, dvs har bra och fungerande rutiner kring jobbet & fritiden, har troligen redan innan corona sökt sig till denna form av arbete. Medan för många så handlar det om att snabbt hantera anpassningar med koppling till vardagen, lämnat konsekvenser.

Nackdelarna har varit att det skett plötsligt medan fördelarna är att vi var många som drabbades samtidigt, vilket innebar att vi snabbt och relativt enkelt har börjat samverka och hjälpas åt för att hantera situationen. Detta har även skett på ett sådant sätt att behovet av hjälp inte enbart har hämtats från arbetskollegor, utan även kunnat lösas genom grannen, maken, sambon mfl.

Det finns givetvis många fler konsekvenser än enbart ovanstående. Det finns en ökad känsla av isolering och ensamhet samtidigt som många upplever en positiv effekt av att kunna sova längre på mornarna och upplever en möjlighet till att få mer tid till att exempelvis motionera mera. Detta är givetvis en oerhört positiv effekt, förutsatt att det verkligen blir av.

När jag frågat runt i min närhet och ställt frågan kring just den dagliga aktiviteten och hur man upplever att distansarbete påverkat möjligheterna till träning och daglig motion, så är det många som menar att det blir till en möjlighet som tidigare var svår att få till. Men ”möjligheten” är lätt att utebli, just därför att den fortfarande bara ses som en ”möjlighet”.

Vikten av rutiner och att försöka hålla arbetstiderna. Men också att ta raster.

Det är viktigt med rutiner och att försöka fortsätta hålla arbetstiderna. Men också att ta raster. Arbetar man vid datorn, som många gör, kan det vara bra att ta en paus där man inte sitter just framför datorn. Det är bra att röra på sig under pauserna, att gå ut och ta lite luft och en promenad till exempel. Det finns en hel del enkla övningar som exempelvis knäböj/squat, som bidrar till att vi kan slappna av och minska stressen/stelheten såväl i nacke, ryggrad som leder i bäckenbotten och knän.

Testa under en arbetsvecka att lägga in 10 knäböj/squat, vid varje paus (förslagsvis 1 gång i timmen). Fundera och resonera med dig själv vad det gav. Kanske du upplever att du släppte tankar som annars ligger och gnager i dig, kanske du känner att du lättare hittade en lösning på något problem, kanske du finner större lust till att ta en promenad senare under kvällen. Skriv ner dina funderingar och resonemang så kan du senare utveckla och utmana dig med nya rörelser eller aktiviteter.

Återigen det finns risk att man blir mindre fysiskt aktiv när man jobbar hemifrån. Där man i normala fall kanske man går till bussen och går ut och äter lunch till exempel. I hemmet går man inte mycket och är man stressad är det ännu mindre troligt att man tar regelbundna pauser. Att komma ihåg pauser blir viktigt för att hantera distansarbete, helt enkelt.

Jag tror att distansarbete kommer bli mer av det normala i vår arbetsvardag och jag anser därför att det är oerhört viktigt att vi börjar lära oss att ta raster för att klara av vårt stillasittande varje dag. Att vi lär oss hantera arbetsdagen utifrån de nya möjligheter som ges i form av att komma ut och gå eller träna under lunchen eller bara göra enklare knäböj vid regelbundna pauser under dagen, gör att vi kommer må mycket bättre. Men det är en utmaning kopplad till omställningen av att arbeta mer på distans.

Jannica Wahlund

Jannica Wahlund är verksamhetsutvecklare och hälsocoach och arbetar för ökad hälsa och välmående hos individer och organisationer. Hon hjälper organisationer med analys och kartläggning för att ta ett nästa steg för hållbarhet på jobbet och vardagen. För henne är sambandet mellan organisation och individ lika viktigt som att sambandet mellan fysiologi och mental hälsa är grunden till vår hälsa och välmående.

Hon är verksam i Jancan AB.

www.jancan.se