Personlig utveckling tack vare coronakrisen?

Vill du ta chansen och låta coronakrisen bli en utvecklande period i ditt liv? I en artikel beskriver Bo Ahrenfelt hur kriser blottlägger och förstärker kriser som redan fanns i våra liv coh hur de öppnar nya möjligheter till förändring och utveckling. Det blir som en...

Systemanalys

Vad är det som kan påverka mitt eller vårt förändringsarbete? Inom systemteorin säger man att ”allt påverkar allt”. Människor, årstid, lokal och pengar m.m. m.m.. Det som betonas i systemteorin är helhetens betydelse, liksom interaktionen och en definition av ett...

Moodboard

Mood betyder “stämning” och det är precis det tanken är att du ska fånga i din mooadboard. Hur du vill må & känna dig inte saker du ska göra, prylar du vill ha och mål du ska nå. När du är på det klara hur du vill må & känna dig visuliserar du...

En handbok för arbete hemifrån

Denna handbok belyser sju viktiga områden för att må och prestera bra vid distansarbete, under och efter coronapandemin. Du trycker på + symbolen till höger om respektive område för att läsa mer. Ta fram papper och penna och skriv ner dina egna reflektioner och idéer...

Gruppövning för arbetsgrupper

Jessica guidar arbetsgruppen genom 3 frågeställningar för att hitta vad som kan göras för det egna välmåendet och arbetsgruppen just nu samt hur ni tillsammans kan hitta kraft och energi för ett framåtriktad arbete. Jessica Schultz är beteendevetare med en lång...

Övning: Ditt liv före – under – efter corona

Många känner sorg över livet vi hade och oro över livet som det ser ut nu. Men hur kan vi göra detta till en period i våra liv som leder till utveckling och ett bättre liv framöver? Det ger Marianne oss redskap för genom en övning, som du kan göra på egen hand eller...