Känslorna är lotsen och tankarna är kapten

Vi haffar vår expert, Bo Ahrenfelt läkare och psykiater, för att fördjupa oss i ämnet känslor. Vad är en känsla? Vilken funktion har dom? – Känslor är något vi upplever och de är personliga, svarar Bosse. Vi människor skiljer oss åt genom att samma händelse, möte...

Kontroll, stress och förändring – del 4

Corona chronicus Den akuta fasen av coronapandemin kan sägas vara över i Sverige och vi är på väg genom en mer kronisk fas som vi ännu inte vet var, hur eller om den kommer att sluta. I mina första artiklar i våras pekade jag på att en kris presenterar oss själva för...

Kommer vi lyckas hålla i vårens förändringar?

Dagens brutala förändringstempo måste mötas med nya och radikala grepp. Utmaningen består i att gårdagens organisationer inte arbetade tillräckligt med förändring och nu har behövt ställa om. Ett problem i detta var bla bristande omvärldsanalys och tydlighet inom...

Förändring av första och andra ordningen

Detta är ett utdrag från boken Förändring som tillstånd (Studentlitteratur 2013) Ingen har undgått ordet och begreppet förändring. Tingens ordning förändras. Sanningar med mycket stort S och hjältar med mycket stort H stiger snabbt mot de mediala skyarna. Somliga...

Kartan över hållbarhetens väg

Tänk så lätt det är att ge andra människor goda råd när det gäller stress och personlig hållbarhet. ”Ta’t lugnt”, ”Jag ska berätta om stressystemet för dig”, ”Gör priolistor”, ”HPA-axeln förstår du…”, ”En sak i taget”, ”Mindfulness löser alla våra problem…”, ”Jag vet...

Gnissel i relationen?

Efter semestern brukar det vara en uppgång i antalet skilssmässor men i år har det varit en uppgång i antalet skilsmässor redan under våren och sommaren. Svenska Dagbladet uppger att under perioden april–juli i år har 600 fler ansökningar om skilsmässa kommit in än...