Visionen 

Vi längtar efter och vill vara med och skapa ett samhälle där vi alla gör medvetna val för att leva en hållbar vardag och bidra till en hållbar värld.

Med en hållbar vardag menar vi att vi kan göra både och. Vi kan kombinera jobb med en meningsfull fritid, samtidigt som det finns utrymme att ta hand om oss själva. Och utan att det behöver kosta oss nära relationer eller vår egen hälsa.

 

Om Hållbar Vardag och Sustain You

Allt fler beskriver sitt liv som ett ekorrhjul. Och anledningarna är flera. Globalisering och digitalisering har förstås många positiva effekter men de har också lett till konsekvenser i form av ökad stress. Ett ”bättre” liv i form av intressanta arbetsuppgifter, vältränade kroppar, bra boende, hälsosam mat, semesterresor och mycket annat, har för många faktiskt inneburit ett sämre liv. Ett liv fullt av förpliktelser, åtaganden och ständiga valmöjligheter. Men för att bryta den negativa trenden, för att få hjulet att snurra något saktare – kanske till och med få möjligheten att stiga av och vila en stund – finns en lösning. Den handlar om att ta sig själv och sitt livs situation på allvar. Att analysera nuläget; vad består mitt liv av idag? Vad vill jag behålla och vad skulle jag kunna lägga åt sidan? Vad vill jag prioritera? Att få hjälp att strukturera upp en alternativ vardag och se nya möjligheter. En vardag som fungerar på lång sikt. En hållbar vardag. Nya problem ställer helt enkelt krav på nya lösningar.

Många gånger är det inte så komplexa lösningar som behövs. Konsten är snarare att komma till skott med det egna förändringsarbetet. Att få verktyg för att kunna ta kommando över sitt eget liv. Och paradoxalt nog kan även en liten förändring kännas svår och kräva extra energi. Därför är det klokt att ta små steg, och flera. För att uppleva stora skillnader.

Som fundament till tankarna om en hållbar vardag ligger det faktum att livet under många år i huvudsak består av två delar; arbete och fritid. Och att dessa två har en gemensam nämnare: du själv.

Konceptet Hållbar Vardag och tjänsten Sustain You har utvecklats av oss, Anna Ahrenfelt och Linda Michelin. Vi har erfarenhet av att jobba både med organisationers verksamhetsutveckling, utbildning av chefer, workshops med olika arbetsgrupper samt med enskilda individer i coachning och kurser i aktivt föräldraskap.

I arbetet tillsammans med privatpersoner och företagsledningar, familjer och arbetsgrupper, har vi sett att många inte får vardagen att gå ihop. Att det är en utmaning för många, så även för oss. Det gör att det är meningsfullt för oss att på olika sätt arbeta för en mer hållbar vardag i allas våra liv, i vår tid.

Stockholm maj 2016

Anna Ahrenfelt och Linda Michelin

Mer angeläget än någonsin

Sustain You har använts av hundratals personer och vi vet nu att den fungerar i praktiken. Under de här åren har vikten av att stärka sin personliga hållbarhet visat sig vara större än vad vi kunde ana när vi började utveckla tjänsten. Statistiken talar sitt tydliga språk:

– Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har stigit från 30% 2010 till 48% 2019. De stressrelaterade sjukskrivningarna är de som ökat mest.
– Psykiska ohälsan gör ingen skillnad på kön, bransch, ålder, utbildningsnivå eller bostadsort. Det är fortfarande fler kvinnor än män som är drabbade, men männen kommer ikapp.

Hållbarhet har blivit allt mer på tapeten, så även de globala målen. Men vi anser att i dagens värld räcker det inte att bara ha fokus på prestation, resultat och hållbarhet i traditionell bemärkelse. Nu är det även dags att lyfta in oss människor och vår hållbarhet. Frågan är med andra ord: hur skapar vi en rörelse till mål & resultat i företag och i våra liv samtidigt som vi tar hand om oss? 

Våren 2020 lanserar vi en utvecklad version, Sustain You+, med ännu mer värde och innehåll. Vi lanserar den också i samarbeten med partners. 

Under 2020-talet är vi fast beslutade att dra vårt strå till stacken för att vända den trenden med en ökad psykisk ohälsa och bidra till fler “hållbara vardagar”!

Stockholm mars 2020

Anna Ahrenfelt