Övning: Krisplan när stressen slår på

Oavsett hur mycket vi vill och försöka undvika att hamna i stresstunneln så gör vi det mellan varven. Då kan det vara bra att ha en egen “krisplan” att ta till. För det som händer när vi är där är att vi prioriterar bort det som vi egentligen behöver som...

Personlig utveckling tack vare coronakrisen?

Vill du ta chansen och låta coronakrisen bli en utvecklande period i ditt liv? I en artikel beskriver Bo Ahrenfelt hur kriser blottlägger och förstärker kriser som redan fanns i våra liv coh hur de öppnar nya möjligheter till förändring och utveckling. Det blir som en...