7 av 10 förändringsarbeten misslyckas

Coronapandemin har kastat oss in i en tid av extrem förändring. Förändringar av nöd tvungna och drivna av kris är relativt lätta att genomföra. Desto svårare är det med förebyggande förändringar. Studier visar att 7 av 10 förändringsarbeten misslyckas. Ja en del...

Självkritik & sårbarhet

  Väljer vi den positiva formen av självkritik hittar vi det värdefulla och viktiga med att kritiskt granska sina egenskaper, tankar och handlingar för att se eventuella brister och fel man gör för att kunna göra annorlunda. T.ex. Det är viktigt att man är...

Dags att återvända till en onormal vardag

Första veckan på jobbet snart gjord efter en för oss märklig sommar. Det är svårt att sätta fingret på vad som är det märkliga. Vi var, såsom vi varit i de senaste 13 åren, i vår stuga i Norrland. Visst var vädret i juli lite sisådär men vi har badat och solen har...

Gnissel i relationen?

Efter semestern brukar det vara en uppgång i antalet skilssmässor men i år har det varit en uppgång i antalet skilsmässor redan under våren och sommaren. Svenska Dagbladet uppger att under perioden april–juli i år har 600 fler ansökningar om skilsmässa kommit in än...