Coronapandemin har kastat oss in i en tid av extrem förändring. Förändringar av nöd tvungna och drivna av kris är relativt lätta att genomföra. Desto svårare är det med förebyggande förändringar. Studier visar att 7 av 10 förändringsarbeten misslyckas. Ja en del påstår så många som 8 av 10.

Själv har jag vigt de senaste 20 åren av mitt (yrkes)liv åt just förändringsledning. Jisses vad mycket frustration som runnit under broarna, eller ja i min kropp. Som extern konsult är man på plats en bråkdel av tiden som cheferna och medarbetarna är. Och det är i det dagliga arbetet som förändringarna behöver slå igenom. Inte på whiteboards, power points och diverse dokument.

Men om vi fokuserar på de förändringsarbeten som lyckas! Vad är hemligheten? Här är fyra nycklar:
1. Gemensam målbild
2. Tydligt uppdrag och handlingsutrymme
3. Lita på varandra
4. Nyfiket följa processen

Detta nummer tillägnas förändringens konst!

Ta hand om dig!
Anna Ahrenfelt
grundare & VD Hållbar Vardag